Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Herunder virkningen av internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv, slik som "OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper" og "FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)".

Loven omhandler virksomheters åpenhet om arbeid knyttet til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheter som omfattes av loven skal:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og håndtere risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.
  • Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene, inkludert informere om faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til virksomheten, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samt hvilke tiltak som er implementert for å stanse eller begrense disse konsekvensene.
  • Følge opp og svare ut forespørsler om informasjon knyttet til hvordan virksomheten jobber med tematikken.

Auto-Key.no AS gjennomførte våren 2023 en aktsomhetsvurdering etter kravene i åpenhetsloven. I vurderingene deltok ansatte med innsikt i egen virksomhet og leverandørkjeder. Aktsomhetsvurderingen ble gjort for hele selskapet og våre leverandører.

Redegjørelsen for arbeidet med aktsomhetsvurderinger for Auto-Key.no AS inkluderer en egen redegjørelse for Auto-Key.no. Selskapet vil årlig publisere redegjørelsen i henhold til kravene i åpenhetsloven.

Auto-Key.no AS styre har delegert ansvaret og vedtatt planer for arbeidet med åpenhetsloven. Dette inkluderer forankring i hele selskapet, og er redegjort for i redegjørelsen.

"Link til vår rapport 2023"

For spørsmål knyttet til Auto-Key.no AS arbeid med åpenhetsloven, ta kontakt med:

Bernt Ole Storm
Kommunikasjons ansvarlig
E-mail: bos@auto-key.no
Phone: +47 41366633

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal kr0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods