Da vi etablerte Auto-Key.no var det essensielt for oss å bli en bærekraftig virksomhet. Det innebærer at vår virksomhet ikke skal ha en negativ innvirkning på natur eller klima, samt tilrettelegge for høy etisk standard gjennom verdikjeden. Vi inngikk derfor et samarbeid med firmaet CEMAsys, et ledende konsulentselskap spesialisert på bærekraft, med systemløsninger og analytisk ekspertise for store og små bedrifter.

Klimastrategi:
Hvert år forplikter Auto-Key.no AS til å beregne klimapåvirkningen av klimagasser gjennom hele verdikjeden (Scope 1, 2 og 3). Vi kjøper opprinnelsesgarantier på elektrisitet som betyr at vi bidrar til at like mye elektrisitet som vi forbruker blir også produsert som fornybar energi. Vi har en nullvisjon på utslipp og på veien dit bruker vi klimakvoter i vår klimastrategi. Årlig sikrer vi at 2500 mangrove trær blir plantet i Myanmar gjennom prosjektet Thor Heyerdahl Climate Parks, for å kompensere for våre klimagasser, samt trekke ned ekstra tonn CO2 fra atmosfæren for å nøytralisere alle våre fremtidige utslipp og bli netto-null. Mangrovetrær reduserer fem ganger så mye mer CO2 enn andre trær i regnskogen. Dette erstatter ikke en reduksjonsstrategi, da vi alltid er bevist på å ta gjennomgående etiske valg for å minimere utslippet, men klimaeffekten vil bli den samme som om virksomheten ikke hadde funnet sted. Vi planter dermed et tre per nøkkel, sikrer at kundens klimapåvirkning blir kompensert for. Se vårt klimaregnskap for mer informasjon.

Samfunnsansvar:
Det er viktig for oss å opprettholde god etisk standard gjennomgående i verdikjeden. Vi forventer at alle som jobber med og for oss lever opp til vår forretningsetikk. Vi oppfordrer både interne og eksterne parter til å melde fra om det blir oppdaget noe bekymringsverdig knyttet til vår virksomhet. Vi sjekker alle våre leverandører, gjør bl.a. videokontroll og har god kommunikasjon med leverandørene i de landene hvor det er større risiko for brudd på menneskerettigheter. Ved å kjøpe treplanting i Myanmar bidrar vi ikke bare til å redusere klimagasser og øke biomangfold, men det har mange sosioøkonomiske fordeler for lokalsamfunnet. Planting av mangroveskog skaper lokale arbeidsplasser både direkte for å ta vare på skogen, men også indirekte ved å styrke livsgrunnlaget til lokalsamfunnene.

Ved å bestille en ny bilnøkkel fra Auto-Key.no til deg selv og alle du kjenner, er du sikker på at det ikke er på bekostning for klima, miljø eller sosiale forhold. Vi påvirker spesifikt FNs bærekraftsmål 13, ved å gjøre det vi kan for å stoppe klimaendringene, og mål 8, for å bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst gjennom vårt bidrag til Thor Heyerdahls Klimapark. 1 nøkkel solgt = 1 tre plantet.

Carbon Accounting Report (Auto-Key)

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal kr0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods